Privacy

Privacyverklaring Tomteshop
Je leest op dit moment de privacyverklaring van Tomteshop. Tomteshop is een webwinkel welke zich richt op de verkoop van woonaccessoires. Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Tomteshop verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.
 
Verwerkingsregister
Tomteshop houdt een orderbestand van alle ontvangen bestellingen van haar klanten bij. Dit betreft een overzicht welke enkel tot doel dient de facturering uit te voeren, overzicht te hebben van de omzetgevens en om gegevens terug te halen bij eventuele reclamaties. De gegevens welke in het orderbestand vastgelegd worden zijn (per order) de naam, adresgegevens, E-mailadres, het ordernummer, het factuurnummer en de bestelde artikelen. Dit orderbestand wordt bijgehouden en beheerd door de eigenaar van Tomteshop, Bettina Goossens en voor onbepaalde tijd bewaard.
 
Ontvangers
De gegevens die Tomteshop ontvangt en verwerkt worden beheerd door:

 • JouwWeb
  De webwinkel en contactpagina van Tomteshop worden gehost door JouwWeb. Gegevens die je invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden verwerkt door JouwWeb. JouwWeb zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruik gemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

Doelgegevens & bewaartermijn
Voor onderstaande doelen worden persoonsgegevens verzameld door Tomteshop:

 • Het versturen van webwinkel bestellingen
  Jouw naam, adresgegevens, E-mailadres en telefoonnummer worden opgeslagen op de servers van JouwWeb wanneer je een bestelling doet. Alleen de absoluut benodigde gegevens welke nodig zijn om een bestelling te kunnen uitleveren worden gevraagd bij de verplichte invoervelden van het formulier. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd.
 • Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Tomteshop via mail, dan worden de gegevens die nodig zijn voor de reactie (naam, E-mailadres en (vrijblijvend) telefoonnummer) opgeslagen op de mailserver van JouwWeb. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 • Analytics
  De website van Tomteshop verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.
   
  Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming, ter uitvoering van de overeenkomst die worden aangegaan.
   
  Beveiliging
  Je gegevens worden uitsluitend beheerd in de eerdergenoemde systemen, software en het orderoverzicht. De persoonsgegevens die door Tomteshop of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.  
  Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Tomteshop prive is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.
   
  Jouw rechten
 • Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Tomteshop vastgelegd en bewaard worden.
 • Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet of zijn deze veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Tomteshop.
 • Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Tomteshop vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens wanneer de gegevens niet meer relevant zijn.
 • Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Tomteshop niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.
 • Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Tomteshop jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.
   
  Plichten
  Tomteshop verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van producten van Tomteshop via de webwinkel. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.
   
  De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Tomteshop de betreffende dienst niet aanbieden. Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Tomteshop met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.
  Tomteshop behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Tomteshop dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Tomteshop te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.
   
  Heb je nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.
   
  Tomteshop.nl | Dijkwacht 41 | 2353 EG  Leiderdorp | info@tomteshop.nl | 06 292 43 083